voorbeeld-oogprotheseOogprothesemakers, oftewel ocularisten

In Nederland worden oogprothesen van glas alleen door de firma Müller vervaardigd, alle andere ocularisten (en ook prothetisten) vervaardigen prothesen van kunststof. Daarnaast vergoeden de zorgverzekeringsmaatschappijen in het basispakket eens in de twee jaar de kosten van een oogprothese. Hoe een oogprothese in Groot Brittannië gemaakt wordt kun je zien in bijgaande film. Deze video geeft een goede indruk.

Hieronder vind je een overzicht van de adressen in Nederland waar je terecht kunt voor het laten aanmeten van een oogprothese. Wij adviseren om contact op te nemen met een ocularist, voordat je een oogverwijderingsoperatie ondergaat.

Ocularisten

Voor kunststof oogprothesen:

Erica Groet
Eerste de Riemerstraat 14, 2513 CV Den Haag
Telefoon: (070) 363 41 21 (telefonisch spreekuur woensdagmorgen, op andere tijden inspreken op de voicemail)
Oculariste Eric Groet heeft geen website.

Praktijkadressen Erica Groet

  • Praktijkadres Amsterdam (donderdag om de 2 weken): AMC, Afd. Poli Oogheelkunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
  • Praktijkadres Den Bosch (donderdag om de 2 weken): Huis van der Ven, Kerkstraat 29, 5211 KD Den Bosch

Haags Kunstogen Laboratorium (Axel Franken)

Lees over de drijfveren van Axel in het Oog December 2017
Laan van Meerdervoort 150, 2517 BE Den Haag
Telefoon: (070) 345 12 93
E-mail: info@kunstoog.nl
Website: www.kunstoog.nl

Frédérique Bak
Thomsonplein 19, 2565 KV Den Haag
Telefoon: (070) 449 08 10
E-mail: f.bak@kunstogen.nl
Website: www.kunstogen.nl

Praktijkadressen Frédérique Bak

  • Praktijkadres Amsterdam (iedere donderdag): VU Medisch Centrum Amsterdam, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
  • Praktijkadres Leeuwarden (1 dag in de maand: Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
  • Praktijkadres Den Haag
  • Praktijkadres Utrecht – bij Eye Scan Oogzorgvisie
  • Praktijkadres Breda – bij Tandartsenpraktijk ‘Spanjaardsgat’
  • Praktijkadres Hattem

Voor glazen oogprothesen

Fa. Ad. Müller Söhne
Taunusstrasse 44, D-65183 Wiesbaden, B.R.Duitsland
Telefoon: 00 49 611 524864
De medewerkers van de firma Müller spreken Nederlands en de firma houdt spreekuur op vijf plaatsen in Nederland.

Postbus 1055, 1400 BB Bussum
Telefoon: (035) 695 03 84
E-mail: nl@muellersoehne.com
Website: www.muellersoehne.com